Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
30.11.2018 17:30
Събития

Младежки дискусионен форум по сигурност „Сигурността в Черноморския регион – заплахи и перспективи“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
проф. д-р Николай Радулов – Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Модератори:
ас. д-р Михаел Димитров и ас. д-р Дафинка Сидова

Участници:
студенти от НБУ, ВА „Г.С.Раковски“, Академия на МВР, УНИБИТ и др.

Геостратегическото значение на Черноморския регион и държавите в него е неоспоримо и дава основа за анализиране и дискутиране на проблемите на сигурността в него. Участниците в събитието ще имат възможността да представят доклади, изследващи заплахите и перспективите по отношение на сигурността в различни нейни аспекти – военен, политически, икономически, социален, енергиен, екологичен, културен, информационен, кибер и т.н. По време на конференцията се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на актуални проблеми и за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.

Организационен екип в състав:
проф. д-р Николай Радулов – председател и ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“
ас. д-р Михаел Димитров – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“
ас. д-р Дафинка Сидова – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“