Събития

img-0001_678x410_crop_478b24840a
13.11.2018 10:00
Събития

Мултидисциплинарен арт симпозиум „Дизайнът като мултидисциплинарна комуникация и култура“

Презентация и уъркшоп от проф. д-р Лаура Димитрова, СУ „Климент Охридски“

Корпус 2, зала 800

Организатори:
департамент „Дизайн“
БП „Мода”

Ръководител:
проф. д-р. Емилия Панаойтова

Участници:
студенти на НБУ и доц. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д-р Кристина Савова, гл. ас. д-р Яна Василева, гл. ас. д-р Иво Попов, ас. Стоян Бунджулов, д-р Лиляна Караджова, хон. преп. Теодора Момекова, докторант Милена Начева, проф.д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Б. Сергинов, доц. д-р Р. Стефанова, гл. ас. д-р Биляна Калоянова, ас. Руслан Лозев

ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград - студенти на ЮЗУ и проф. д-р Мария Блажева

СУ „Климент Охридски“ - студенти на СУ „Климент Охридски“ и проф. д-р Лаура Димитрова – програма Визуални изкуства, факултет по науки за образование и изкуства.

НХА - студенти на НХА и доц. Станко Войков – програма Индустриален дизайн.

ТК „Любен Гройс“ - студенти на ТК „Любен Гройс“ и проф. д-р Мария Блажева


Проектът ще провокира интереса към експерименталния подход, който да развие гъвкавост в мисленето на участниците и умение да се реагира творчески в непознати ситуации. Това ще спомогне бъдещата реализация на младите дизайнери от НБУ в динамично променящия се свят, ще запознае студентите с процеса на мултидисциплинарната практика, в която да развият умения за екипна работа и същевременно да проявяват индивидуалното си въображение в откриването на дизайн решения през рециклираната ръчно правена хартия и малките пластични форми. Ще обогати творческото CV на всеки студент с реализиран в материал творчески продукт.

Проф. д-р проф. д-р Лаура Димитрова, СУ „Климент Охридски“ – утвърден художник и дизайнер, един от големите професионалисти в областта на арт дизайна във визуалните изкуства. Носител на множество награди.