Събития

c-torbov-02_678x410_crop_478b24840a
15.05.2019 09:30
Събития

Национална научна конференция по повод 120 години от рождението на проф. Цеко Торбов

Корпус 1, Зала 210

Организатори:
Департамент „Право“
Департамент „Философия и социология“

Организационен комитет:
проф. д-р Екатерина Михайлова
доц. д-р Ясен Захариев
доц. д-р Деница Топчийска
доц. д-р Петя Неделева
гл. ас. д-р Гинка Симеонова
гл. ас. д-р Емилия Димитровa

Участници:
Представители на публичния сектор, академичните среди в България, студенти

Целта на конференцията е да инициира интердисциплинарна академична дискусия във връзка със значима за съвременното общество тема, а именно взаимодействието между правото, философията и етиката, политиката и икономиката, като предостави форум за анализ на това взаимодействие през призмата на различни научни области.

Научната конференция се организира в рамките на проект „120 години от рождението на проф. Цеко Торбов“, в рамките на който ще бъде подготвен сборник със статии на проф. Цеко Торбов, свързани с философията и теорията на правото, международното право и обществения живот, които не са били повторно публикувани или са препубликувани преди повече от 20 години.

Прикачени файлове