Събития

archive-books11_678x410_crop_478b24840a
23.11.2018 09:30
Събития

Национална научна конференция „Портретът на моя двойник“ (1966) и „Жените на Варшава“ (1968) от Георги Марков в българската литература и култура“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Водещ:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Участници:
преподаватели, изследователи и студенти от НБУ, Институт за литература при БАН, Великотърновски университет, Шуменски университет, Софийски университет и др.

Целта на конференцията е да бъде описано и анализирано мястото на книгите „Портретът на моя двойник” (1966) и „Жените на Варшава“ (1968) в литературата на ХХ век, с фокус върху присъствието им в един възможен алтернативен канон от творби, създавани в периода на Народна република България.

Акцентите в докладите ще бъдат поставени както върху сюжетите около написването, публикуването и критическите рецепции на произведенията, върху близкото четене на двете новели в сравнителен план с останалите текстове в едноименните книги, върху спецификите на наративните им модели и текстологически проблеми, свързани с по-късни преработки, така и върху мястото им в творчеството на Георги Марков като вероятни върхови постижения в неговата художествена проза, ролята им в литературата от 60-те години на ХХ век и в контекста на българската белетристика от периода на НРБ.

Прикачени файлове