facebook

Събития

doc-marinov1_678x410_crop_478b24840a
07.10.2015 11:20
Събития

Нелинейни параболични уравнения

Публична лекция за придобиване на научно звание „професор“

Корпус 2, зала 305

Организатор:
департамент „Информатика“

Лектор:
доц. д-р Марин Маринов

Модератор:
проф. Иван Ланджев, дмн


Основни изследователски интереси в областта на: нелинейни диференциални уравнения; приложна математика; математическа икономика.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: математическа икономика; специализиран софтуер за научни изследвания

Преподавателски интереси в областта на: математика (диференциални уравнения; математически анализ), приложения на математиката.