Събития

law-history_678x410_crop_478b24840a
04.12.2018 13:00
Събития

Общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ“

Тема: Забранени, за да бъдат забравени. Три имена на наказателно-правната наука: проф. Никола Долапчиев, Светослав П. Велчев, проф. Никола Саранов

Корпус 1, зала 20

Организатори:
департамент „Право“
департамент „История“

Водещ:
проф. д-р Веселин Вучков

Модератор:
проф. д-р Екатерина Михайлова

Участници:
студенти и преподаватели от програма „Право“ и програма „История“


Студентите и преподавателите ще се запознаят с кратки биографични данни за тримата учени и преподаватели – изтъкнати представители на наказателно-правната школа преди 9-и септември 1944 г. (Светослав Велчев и проф. Никола Саранов – на наказателно-процесуалната наука; проф. Никола Долапчиев – на наказателно-правната наука). Ще бъде проследено отношението на новоустановената тоталитарна власт след есента на 1944 г. към тримата юристи – по отношение на Светослав П. Велчев – посмъртно. Ще бъдат представени (накратко) и механизмите на репресивната машина „Държавна сигурност“, задвижени поетапно след тази дата срещу проф. Н. Долапчиев и проф. Н. Саранов в най-плодотворната за един учен възраст: единият – прокуден в принудителна емиграция, другият – оставен без работа на родна земя.

Веселин Вучков е професор по наказателно-процесуално право. Като заместник-министър на вътрешните работи (2009 - 2013) отговаря за предаването на Архива на ДС в централизираното хранилище на Комисията по досиетата в гр. Банкя. Сред ресорните му отговорности е и историческият (полицейският) архив на МВР до 9-и септември 1944 г., който е предаден за съхранение, дигитализация и ползване на Държавна агенция „Архиви“ към МС.