Събития

shtrauh_678x410_crop_478b24840a
13.06.2018 16:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Дипломатът на 21 век. “Getting to Know Diplomacy and Diplomats”. Да разбираме дипломацията и дипломатите“

Публична лекция и дискусия на Н.Пр. Душан Щраух (Посланик на Чешката република) на тема: Икономическа и търговска двустранна дипломация: ролята на посланика

Корпус 1, 310 аудитория „Професор Петър Мутафчиев“

Организатори:
департамент „Администрация и управление“
департамент „Политически науки“

Тема:
Икономическа и търговска двустранна дипломация: ролята на посланика

Лектор:
Н.Пр. Душан Щраух (Посланик на Чешката република)

Модератор:
доц. д-р Кристиян Хаджиев, Ръководител на департамент „Администрация и управление“

Семинарът е насочен към студенти в бакалавърски и магистърски програми на департаментите „Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и др. с цел по-добро познаване на някои специфични аспекти на международните отношения, а именно работата и ролята на посланиците.

Семинарите ще дадат възможност на студентите да обменят мнения и идеи за ролята и отговорностите на дипломатите в 21 век.

За участието си студентите ще могат да получат кредити от извънаудиторни курсове.

Ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български език.

Календар на семинара:


14 Март Н.Пр. Стефано Балди (Италия)
(16:30) Дипломатът в ерата на интернет (Дипломат 2.0)


11 Април Н.Пр. Ставрос Августидис (Кипър)
(16:30) Културна дипломация или дипломация за култура - Силата на творението


30 Май Н.Пр. Майкъл Форбс (Република Ирландия)
(16:30) Политическите анализи и международните отношения в работата на посланика


13 Юни Н.Пр. Душан Щраух (Чехия)
(16:30) Икономическа и търговска двустранна дипломация: ролята на посланика

Н. Пр. Душан Щраух е Извънреден и пълномощен посланик на Чешката република в България от 2015 г.


Образование:

• Икономически университет, Братислава, Словакия (1975) – Инж.
• Докторантура, Икономически университет, Братислава, (1986 – д.и.н.)
(тема: Макроикономически – статистически – икономически модели)
Професионална кариера: 
• 01/03/2005 – постъпва в Министерството на външните работи на ЧР в Дирекция Близък Изток и Северна Африка
• 01/12/2005 - извънреден и пълномощен посланик на Чешката република в Либия – до 31/10/2009
• 11/2009 – 01/2011 – Министерство на външните работи на ЧР, Дирекция Близък изток и Северна Африка, по-късно Дирекция Азия и Океания
• 29/01/2011 – 4/11/2014 – извънреден и пълномощен посланик на Чешката република в Корейската Народнодемократична република
• 5/11/2014 – 31/12/2014 – Министерство на външните работи на ЧР, Дирекция Азия и Океания
• 01/01/2015 – 16/08/2015 – Министерство на външните работи на ЧР, съветник – секретар на заместник-министъра по логистика и информационни технологии
• 17/08/2015 – извънреден и пълномощен посланик на Чешката република в Република България


Хобита: Международни отношения и политика; пътуване, туризъм, музика (рок и класическа) 

Езици: английски, руски, немски (работно ниво), български (работно ниво), френски (пасивно)