facebook

Събития

2td-6-18-sigurnost-io-t-pic-2_678x410_crop_478b24840a
31.05.2021 11:20
Събития

Онлайн семинар „Анализ на несъответствия в стандарти и спецификации на съвременните IOT платформи“

Онлайн

Организатор:
департамент „Информатика“


Водещ:
гл. ас. д-р Росица Голева


Целта на това изследване и да се анализират съществуващите стандарти и спецификации на информационни и комуникационни платформи в контекста на унифицирания цифров пазар в Европа. Специално внимание е обърнато на целта да се интегрират съществуващи и бъдещи платформи за управление на води, енергия, градове, земеделие, индустрия и да се идентифицират несъответствията и липсата на адекватни стандарти както и приоритетите при стандартизиране. Цели се да се идентифицират адекватни стъпки за поетапна стандартизация, която ще гарантира съвместната работа, интеграцията, конвергенцията на различни технологични решения. Работата още съдържа анализ на съществуващите решения, принципите на анализ на спецификации и стандарти, координация на крайни потребители на технологичните решения и предложения за поетапна стандартизация. 

Основни изследователски интереси в областта на: комуникационни мрежи и протоколи, облачни технологии, теория на телетрафика и масовото обслужване, моделиране на сложни системи.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: технологии открай докрай, качество на обслужването и качество на възприемането на информация, статистически анализи на сложни системи.

Преподавателски интереси в областта на: операционни системи, облачни технологии, комуникационни мрежи и протоколи.

Образование: Tехнически университет София (Висш машинно електротехнически институт)

Членство в организации: IEEE


Изображение: tech-dom.com