Събития

fb-event-erasmus_678x410_crop_478b24840a
18.06.2019 11:30
Събития

Отворена лекция-дискусия на тема „Медиите и политическата комуникация в Полша. Просто бизнес или повратна точка?“

Open Lecture and Discussion: “Mass Media and Political Communication in Poland. Business as usual or turning point?”

Корпус 1, 214 аудитория „Проф. Пламен С. Цветков“

Организатор:
департамент „Политически науки“ – в рамките на преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“

Водещ:
Михал Яцунски и Михал Куш – преподаватели в Института по политология във Факултета по социални науки на Вроцлавския университет, Полша

Michał Jacuński and Michal Kus, Institute of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw, Poland


Модератор:
д-р Мариета Цветкова
Институционален Еразъм координатор

Участници:
преподаватели и студенти от програмите на департамент „Политически науки“ и департамент „Масови комуникации“ на НБУ; входящи Еразъм-студенти и чуждестранни студенти в НБУ; външни участници – по покани, адресирани до медии и до Полския културен институт в София.

Представяне на основните тенденции в сферата на прозрачността и отчетността на медиите в Полша с акцент върху политическата комуникация като част от публичното говорене в Европа (популизъм, емпиричен анализ на комуникацията на политическите партии в Полша, форми и структури за политическо участие в Полша, онлайн политическо участие и др.).

Събитието е част от изпълнението на подписаното двустранно споразумение по програма „Еразъм +“ между Нов български университет и Вроцлавския университет, Полша. Темата е актуална не само поради възникващите напоследък сериозни въпроси около т.нар. фалшиви новини и свързаните с тях манипулации, но и поради времевата специфика на периода (следизборен за Европейски парламент).

Полският политически пейзаж и медийната ситуация в Полша ще предоставят интересен материал за съпоставка с една страна-членка на ЕС, натрупала малко по-дълъг опит и работеща в по-голям мащаб. От друга страна, използваните методи на изследване и анализ на сходни явления и тенденции биха дали идеи за бъдеща съвместна работа – както на проектна основа, така и като обмен на студенти и преподаватели.

Работен език: английски