Събития

nedeltchev_678x410_crop_478b24840a
15.11.2018 16:30
Събития

Представяне на „Европа. Антология“ със съставител проф. Михаил Неделчев

Център за книгата – книжарница, корпус 1

Организатори:
Център за книгата
департамент „Нова българистика“

Водещ:
доц. д-р Йордан Евтимов

Дискутанти:
доц. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Бойко Пенчев, гл. ас. д-р Биляна Курташева, с участието и на автора проф. Михаил Неделчев

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ, както и гости на университета.

Проф. Михаил Неделчев е съставител на нова поетическа антология „Европа“, като предговорът и бележките в изданието също са негово дело.

Антологията включва както творби, които имат статут на класически, на канонични, така и съвсем непознати за днешния читател, неслучили на литературноисторическо утвърждаване. Но самата обща тема ни дава възможност да правим такъв нетрадиционен избор. И с това неспазване на „рангове“ и отказ от предпочитание към най-вече традиционно звучащи текстове тази все пак тематична Антология е съвсем различна от повечето общи Антологии на българска поезия. А с двата последни дяла от нашата Антология (осми и девети) вече сме въвлечени в още по-нестабилните като йерархия от литературноисторическа гледна точка - след пространствата на късните модернизми - светове на съвременната българска поезия. Делът „Стоическото отстояване на Европа и европейското в себе си, в България и по света (през 60-те - 80-те години на XX век)“ защитава тезата ми, изразена най-пълно в книгата ми „Двете култури и техните поети“ (Е1БУ, 2012 г.), за съществуването на две противоборстващи култури в късната „социалистическа“ епоха: културата на илюзорно ускореното историческо време (все по-бързо към „светлото“ комунистическо бъдеще) и културата на стоическата нормалност (един опит да се държиш така, сякаш всичко е нормално, и това наоколо, жестоко идеологизираното настояще го няма). От творчеството на поетите, наистина стоически отстоявали стратегиите на нормалността - както житейски, така и творчески - тук е направен един съвсем стеснен избор.

Поетическата антология „Европа“ е и една защита и преутвърждаване на изповядваните от мнозинството в днешното българско общество европейски ценности. Тя е и едно предложение за осъществяването на пореден дебат за европейското ни настояще и бъдеще.

По време на представянето изданието се продава с 10% отстъпка.

Проф. Михаил Неделчев е почетен професор на НБУ. Той е ръководител на Литературноисторическата школа „Д-р Кръстьо Кръстев“ на НБУ.