Събития

pravo-cover_678x410_crop_478b24840a
30.10.2018 16:30
Събития

Представяне на Годишник 2017 на департамент „Право“ по случай Деня на народните будители

Корпус 1, Аула

Организатор:
департамент „Право“

Водещи:
проф. д-р Екатерина Михайлова, ръководител на департамент „Право“,
доц. д-р Катерина Йочева, съставител и отговорен редактор

Модератори:
проф. Екатерина Матеева, д. н.,
Петя Маркова, съпруга на проф. Методи Марков, д. н.,

Участници:
преподаватели и студенти от МП „Право“ и гости

Годишник 2017 на департамент „Право“ на НБУ e в обем от 434 страници и включва 24 научни публикации. Той обхваща актуална научна продукция на членовете на департамент „Право“, разработена в периода на академичната 2017/2018 г. Представените за публикуване статии са от всички дялове на правото – гражданско, наказателно, административно, международно и право на Европейския съюз.

През 2017 г. изданието започва да се публикува и електронно на интернет страницата на НБУ в секцията на департамент „Право“. То е достъпно онлайн и може лесно да се ползва както от студентите, така и от всички юристи, практикуващи и други заинтересовани лица.

Също през 2017 г. Годишник на департамент „Право“ на НБУ успешно е рефериран в CEEOL, което го прави първото реферирано издание на департамент „Право“.

Освен това Годишник на департамент „Право“ на НБУ е вписан в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.