Събития

v-sweta_678x410_crop_478b24840a
14.06.2018 17:00
Събития

Представяне на монографията „В света на електронната музика на Симо Лазаров“

Електронна музика на живо и представяне на фотоизложба в рамките на „Пловдив чете“ и Пловдив – Европейска столица на културата 2019

гр. Пловдив, Културен център „Тракарт“ (подлез Археологически)

Организатор:
Пловдив – Аз чета

Съорганизатори:
Нов български университет
Център за книгата
департамент „Музика“ 
Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ при БФ

Водещ:
проф. д-р Милена Шушулова – ръководител на департамент "Музика", НБУ

Участници:
гл. ас. д-р Росица Бечева, проф. д-р Симо Лазаров, почетен професор на НБУ и Юли Анков

Монографията „В света на електронната музика на Симо Лазаров“ с автор д-р Росица Бечева, е издание на Нов български университет (2018г.) с редактор - проф. д-р Милена Шушулова, рецензенти: проф. Елисавета Вълчинова – Чендова, д.н., доц. д-р Георги Арнаудов,  доц. д-р Борис Наимушин (превод и редакция на съдържание и резюме на английски език), Таня Йорданова (дизайн и предпечат), Петя Петкова – отдел „Комуникации и протокол“, НБУ (автор на част от снимковия материал).

Книгата е посветена на 70-годишния юбилей на проф. д-⁠р Симо Лазаров, почетен професор на Нов български университет.

Това е първото цялостно изследване, посветено на пионера на електронната и компютърната музика в България. За първи път музиката му е тема на отделна разработка, която е и първи по рода си опит музикалното мислене на Симо Лазаров да бъде анализирано до ниво на самостоятелна музикално-езикова система. Акцентът е поставен върху цялостната творческа дейност на композитора – създаването на произведенията, замисъла и реализацията на проектите, студийната, изпълнителската и концертна дейност, педагогическата и продуцентска активност, популяризаторската дейност, като е направен опит за извеждане аспектите на електронното звукоизвличане и интерпретацията, композиционната система, идеите за темброво пространство, концептуалният модел за синтетичен спектакъл, стилистичните особености на неговата музика, творческите подходи и решения, еволюцията на идеите през годините.

Къде се разполага творчеството на Симо Лазаров в съвременната българска музикална култура?

От гледна точка на историческото присъствие в полето на българската музикална среда, на новата българска музика, творчеството на Симо Лазаров носи идеите за съвременност, обновление, за художествена промяна, за търсенето на нови художествени еталони и пътища за обновление на музикалния език чрез съчетаване на музика и технология, чрез идеята за синтез между изкуствата и търсенето на творческа идентичност, чрез обръщането към електронното звукоизвличане, електронната и компютърната музика, нова чувствителност, нова звукова естетика.

 

Д-р Росица Бечева е главен асистент в департамент Музика на Нов български университет. Тя е доктор по Музикознание и музикално изкуство със защитена дисертация на тема „Методика на обучението по синтезатор“ - първата в България методика за електронен инструмент, чиито принципи намират приложение при обучението в курсовете по Синтезатор, Eлектронна музикална интерпретация, Електронна и компютърна музика на НБУ.

Като преподавател в департамент „Музика“, от 2000г. тя е част от творческия екип на проф. д-⁠р Симо Лазаров, почетен професор на НБУ, създател на първата и единствена у нас специализация „компютърно музициране“. Основните ѝ изследователски интереси са в областта на електронната и компютърната музика, теория на музиката, дигитални изкуства и саунд дизайн, методиката на обучение по синтезатор, сферата на художествената практика и интегрирането на музиката и новите компютърни технологии в областта на клавирната педагогика и интерпретация.

Д-⁠р Росица Бечева е член на секция „Музиколози“ при Съюза на българските композитори.

 

Представянето на книгата ще бъде съпроводено с фотоизложба за дейността на проф. д-р Симо Лазаров, почетен професор на НБУ, с наименование „В света на електронната музика на Симо Лазаров“, изготвена на базата на снимковия материал от едноименната монография - с подкрепата на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на Нов български университет, в лицето на доц. д-р Илия Кожухаров.

Електронна музика на живо ще прозвучи в изпъление на проф. д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева, Юли Анков.

Организатор/модератор: Тодор Топалов – Ръководител направление книгоразпространение, НБУПЛОВДИВ ЧЕТЕ 2018 се организира от издателство „Жанет 45“ (домакин) в партньорство и с подкрепата на Министерство на културата, Община Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Асоциация „Българска книга“. Шестнадесетото издание на културния форум обединява литературни срещи с писатели, преводачи, художници, четения и авторски рецитали, премиери на нови книги, дискусии, изложби, филми, концерти.

Фестивалът се провежда с финансовата и материална подкрепа на: Община Пловдив, Културен център „Тракaрт“, Парк-хотел „Санкт Петербург“, хотел „Лайпциг“, хотел „Одеон“, „Новиз хотел“, Козметична компания „РОЗА ИМПЕКС“.