Събития

15-03_678x410_crop_478b24840a
15.03.2017 18:00
Събития

Представяне на нови издания на НБУ 

„Контролинг концепция“ на гл. ас. д-р Ваня Хаджиева и „Огледала в нощта: Конструктивни и познавателни процеси и релации“ на гл. ас. д-р Георги Петков

Център за книгата - Книжарница, корпус 1

Организатор:
Център за книгата

Водещи:
гл. ас. д-р Ваня Хаджиева,
гл. ас. д-р Георги Петков

„Контролинг концепция“ - гл. ас. д-р Ваня Хаджиева

В учебника са представени ключови постановки на контролинг концепцията. Подбраната методология за излагане на учебното съдържание позволява да се формират у студентите знания и умения за практическото приложение на контролинг концепцията като ефективен подход за дългосрочно управление на съвременните организации.


„Огледала в нощта: Конструктивни и познавателни процеси и релации“ - гл. ас. д-р Георги Петков

В тази книга се разбива тезата, че обработката на релационни структури стои в основата на конструктивните познавателни процеси. Тя би била от най-голяма полза за студенти от горните курсове на бакалавърска програма „Психология“ и от магистърска програма „Когнитивна наука“, но ценни идеи и аналогии биха могли да почерпят и студенти от други програми, както и всеки, чиято дейност е в областта на психологията, или просто се вълнува от една от най-големите загадки на нашето съвремие - как функционират човешките познавателни способности.