Събития

anatolia_678x410_crop_478b24840a
24.10.2018 16:20
Събития

Публична лекция „Анатолия през І хил. пр. Хр.“

Представяне на международната конференция „Beyond All Boundaries: Anatolia in the First Millenium BC” по договор с ЦФСР № 1324 от 19.04.2018 г. в рамките на департаментен семинар „Традиции, трансформации и взаимодействия в Източното Средиземноморие“

Корпус 1, зала 311

Организатор:
департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“

Лектор:
доц. д-р Майя Василева

В конференцията участваха всички световни светила в областта на къснохититските царства и изследването на лувийския език. Представиха се най-новите постижения в тази област. Бяха изнесени и интересни доклади, свързани с взаимодействията между Елада и Анатолия през І хил. пр. Хр.

Изображение: fr.m.wikipedia.org