facebook

Събития

2633002-copy_678x410_crop_478b24840a
15.11.2022 11:20
Събития

Публична лекция на тема: „Медиацията - реалност или илюзия?“

Корпус 1, зала 411


Организатор:
департамент „Право“


Лектор:
д-р Мариана Митова

Модератор:
проф. д-р Веселин Вучков


Участници:
преподаватели и студенти от НБУ


Медиацията е алтернативен способ за решаване на правни и неправни спорове, а едноимениият закон е от 2004 г. Има ли натрупан историко-юридически опит? Какви са резултатите и тенденциите? Защо е труден пътят на медиацията към наказателния процес в България? Отговор на въпросите ще потърси Мариана Митова – адвокат от 2000 г., доктор по психология от 2020 г. с тема на дисертацията „Модел за закрила на извършители и пострадали от насилие в училищна среда“, действащ медиатор и обучител на медиатори.