facebook

Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
18.04.2018 16:20
Събития

Публична лекция „Новите промени в областта на защита на личните данни. Личната неприкосновеност и бизнес възможности“

Корпус 1, Аула

Организатор:
департамент „Право“

Водещ:
Венцислав Караджов

Модератор:
гл. ас. д-р Петя Неделева

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ

Както е известно темата за личните данни винаги е на дневен ред и е една от най-дискутираните в общественото пространство. Комисията за защита на личните данни е създадена с решение на Народното събрание от 23 май 2002 година. Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни.

Венцислав Караджов е завършил Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с образователна степен „магистър“, специалност „Право“, специализация „Правораздаване“.

Започнал е своята кариера като юридически съветник и програмен директор в Асоциация „Прозрачност без граници”, клон на международната организация „Transparency International“. През периода 2000-2011 г. е работил на различни юридически длъжности по международни проекти, свързани с борбата с корупцията и изграждане на функциониращи демократични институции. През 2009 г. е съветник на министъра на вътрешните работи в сферата на международната дейност и борба с корупцията. От 2011 г. е главен експертен сътрудник към 41-то и 42-то Народно събрание по въпроси, свързани с контрол на службите за сигурност, специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.