Събития

1333525_678x410_crop_478b24840a
18.06.2019 11:20
Събития

Публична лекция „Преводът на испаноамериканска поезия в България“

Корпус 2, Зала 303

Организатор:
департамент „Чужди езици и култури“

Лектор:
гл. ас. д-р Венета Сиракова

Участници:
Преподаватели и студенти от департамент „Чужди езици и култури“ на НБУ


Лекцията е посветена на преводите на някои от големите образци на испаноамериканската поезия на български език, като ще се обърне особено внимание на историята на тяхното публикуване, на издателската им съдба през годините и на ролята на преводачите за разпространението на испаноезичната поезия в България.

Гл. ас. д-р Венета Сиракова е преподавател по испански език, превод и испаноамериканска литература в НБУ. Преводач е на текстове в областта на хуманитаристиката и на поезия.