Събития

books3_678x410_crop_478b24840a
02.11.2018 13:00
Събития

Публична лекция „Придобиване по давност на недвижими имоти“

Корпус 1, 210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“

Организатор:
департамент „Право“

Лектор:
доц. д-р Цветалина Петкова

Участници:
студенти от програма „Право“, колеги

В рамките на лекцията доц. Петкова ще представи някои основни положения от своя научен труд с акцент върху придобиване по давност от съпрузи.

Публичната лекция е финалният етап в процедурата за хабилитация на доц. д-р Цветалина Петкова.