Събития

bild1_678x410_crop_478b24840a bild2_678x410_crop_478b24840a bild3_678x410_crop_478b24840a bild4_678x410_crop_478b24840a bild5_678x410_crop_478b24840a bild6_678x410_crop_478b24840a bild7_678x410_crop_478b24840a
11.10.2018 16:20
Събития

Публична лекция „Променящи се институционални и ритуални параметри на съвременната религиозна практика: примерът на алевиите“

В рамките на семинар „Антропологични четения“

Корпус 1, зала 20

Организатор:
департамент „Антропология“

Лектор:
проф. д-р Дейвид Шанкланд, директор на Кралския антропологически институт, Великобритания

Модератор:
д-р Робърт Лангър, Германски ориенталски институт, Истанбул

Участници:
студенти и преподаватели

В лекцията, която ще представят на семинар „Антропологични четения“, двамата учени ще споделят резултати от наблюденията си върху алевитски общности. Професор Шанкланд ще очертае промените в начина на живот и културните практики на алевитите, мигриращи от селата в градска среда. В този контекст д-р Лангър ще се спре по-подробно върху промените в алевитските ритуали в резултат от трансграничната и градска миграция.

Проф. д-р Дейвид Шанкланд е директор на Кралския антропологически институт и почетен професор на Лондонския университет. Преди това е преподавал социална антропология в Университета в Бристол. Провеждал е продължителна теренна работа в Турция, където от дълги години изследва общностите от алевити. Автор е на книгите „Ислям и общество в Турция“ и „Алевитите в Турция“.

Д-р Робърт Лангър е защитил доктората си в Университета в Хайделберг, където е доцент от 2016 г. През 2017 г. е назначен за старши изследовател в Института за Ориента в Истанбул, където се занимава с история на религиите. Правил е теренни изследвания в Иран, Турция, Армения и Германия с фокус върху зороастрийци, алевити, йезиди и шиити.