facebook

Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
12.04.2024 16:20
Събития

Публична лекция „Срещата между когнитивната наука и големите езикови модели“

Корпус 1, зала 310


Организатор:
департамент „Когнитивна наука и психология“


Лектор:
д-р Йолина Петрова

Модератор:
доц. д-р Пенка Христова


Участници:
преподаватели, студенти и гости на НБУ


В лекцията ще бъде представен текущият, разгорещен дебат в изследователската общност на занимаващите се с изкуствен интелект относно това дали може да се твърди, че големите, предварително обучени езикови модели разбират езика, както и физическите и социалните ситуации, кодирани от езика, по начин, подобен на човешкия. Ще бъдат коментирани аргументи за и против такова разбиране, и ключови въпроси за по-широките науки за интелекта, които са възникнали в светлината на тези аргументи. Ще бъде защитено твърдението, че психологическата наука е допуснала фундаментални методологични грешки и би следвало да се разработи разширена наука за интелигентността, която ще даде представа за различни начини на разбиране, техните силни страни и ограничения и предизвикателството за интегриране на различни форми на познание.

 

Йолина Петрова е доктор по психология, преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“, НБУ. Научните интереси на д-р Петрова са в областите на експерименталната психология, категоризацията и когнитивното моделиране. В научно-изследователската си дейност тя използва поведенчески експерименти и симулации на различни когнитивни процеси. Участва в международни проекти.