facebook

Събития

67720b44e833eb1ac3da85f3b13cc380_678x410_crop_478b24840a
02.12.2022 16:20
Събития

Публична лекция „СТРАЖА – публични бази данни, Парламент, политици и визуализация на големи масиви информация“

Публична лекция в рамките на Семинар „Знания за ПР практици и журналисти“

Корпус 1, зала 305


Организатор:
департамент „Медии и комуникация“


Лектор:
Благослав Михайлов – създател на платформата СТРАЖА


Модератор:
Жюстин Томс


Участници:
Студенти, преподаватели и гости на департамент „Медии и комуникация“. Входът е свободен.


Събитието е част от семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Медии и комуникация“ и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката.

Благослав Михайлов е създател на СТРАЖА, проект, който в изминалите месеци доказва своята важна роля за приближаване на хората до работата на Парламента и ще предаде своя опит и знания на колегите по време на това гостуване в НБУ.