facebook

Събития

1844272_678x410_crop_478b24840a
27.05.2021 13:00
Събития

Публична защита „Културни различия в развитието на човешкия капитал за транснационални компании“

Мудъл- НБУ, Виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Администрация и управление“Докторант:
Мартин Зафиров


Научен ръководител:
доц. д-р Димитър Панайотов


Научно жури:
Председател: доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев, НБУ,
Членове:
проф. д-р Катя Владимирова, УНСС,
проф. д-р Галина Куртева, Бургаски свободен университет,
проф. д-р Боян Дуранкев, УНСС,
доц. д-р инж. Кирил Радев, НБУ
Щатни преподаватели към департамент „Администрация и управление“