Събития

books5_678x410_crop_478b24840a
09.07.2018 14:40
Събития

Публична защита за придобиване на научна степен „доктор на науките“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Тема на дисертационния труд:
Сигурността в смесените договори на ЕС

Защитава:
доц. д-р Тодор Коларов

Научно жури в състав: 
проф. д-р Николай Радулов – Председател на научното жури
проф. д-р. Екатерина Иванова Михайлова
проф. д-р. Христо Василев Георгиев
проф. д-р. Никифор Христов Стефанов
проф. д-р. Тилчо Колев Иванов
проф. д-р. Илин Александров Савов
проф. д-р. Емил Георгиев Константинов