facebook

Събития

tora_678x410_crop_478b24840a
31.05.2021 16:00
Събития

Сбирка на семинара „Библейски сказания“ на тема „Буквите, азбуката и словото в юдейската традиция“

Zoom

Meeting ID: 864 4199 2382
Passcode: 532521

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Лектор:
проф. дфн Мони Алмалех

Юдейската култура е титанична писмена култура с много пластове и разклонения. Такива са, най-общо, Библейският текст, тълкувателна литература с основен представител Талмуда, юдейският рационализъм, юдейският мистицизъм, тълкуванията на различните юдейски деноминации през вековете и днес. Във всеки един пласт се примесва монотеистичната митология, наричана Агада.

Теми в доклада: Агада за буквите, двата шрифта в историята на еврейската азбука (квадратен и объл или протосемитска азбука и арамейски шрифт), най-древните археологически доказателства. Сътворението на света чрез Слово, Светая Светих е разговор (девѝр „дума“, „разговор“). „Човекът с мастилницата на кръста“ Езекил 9:2-3, „летящият свитък“ Захария 5:1-2,  Азбучният псалм 119. Собственото име на всяка една буква, Числовата стойност на буквите, Философската кабала и 32 метода за заместване на буквите, Българските Азбучна молитва и Собствените имена на буквите в кирилицата.