Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
13.11.2018 18:00
Събития

Семинар „COSME и други финансови инструменти – ползи за банките и клиентите“

Корпус 1, зала 217

Организатор:
департамент „Икономика“

Водещ:
Ваня Венова – старши вътрешен одитор, ОББ АД

Модератор:
гл. ас. д-р Ралица Димитрова

Участници:
студенти от МП „Финанси“

Този семинар ще запознае студентите с характеристиките, изискванията и практическото приложение на финансовите инструменти за споделяне на риска и предоставяне на евтин ресурс от международни и национални финансови институции.

Ваня Венова е старши вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен Одит“ в ОББ АД от 2016 г.

Преди това има 5 години опит като експерт в Управление „Европейски проекти и финансови институции“ в СИБАНК ЕАД.

Бакалавър по Европеистика в УНСС и Магистър по Финанси в НБУ.