facebook

Събития

2177042_678x410_crop_478b24840a
11.01.2024 18:00
Събития

Семинар „Езици на сигурността“

Семейната среда като криминогенен фактор. Възможности за превенция

Корпус 2, зала 304


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Лектори:
Стоян Георгиев – сертифициран семеен терапевт
Михаела Джоргова – психолог, логотерапевт-консултант


Модератори:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова – департамент „Национална и международна сигурност“
д-р Ана Филибева – адвокат, хоноруван преподавател в департамент „Национална и международна сигурност“


Участници:
Студенти от НБУ


Лекцията цели да проучи влиянието на семейната среда върху криминалната активност на индивида и да предостави практически инструменти за превенция. Ще бъдат презентирани конкретни казуси, илюстриращи различни аспекти на връзката между семейната обстановка и девиантното/деликвентното поведение.

На участниците ще се предостави възможност за обогатяване на познанията в областта на криминологията, участие в практична дискусия и предоставяне на практически инструменти за подкрепа и заздравяване на семейната среда.

Стоян Георгиев е сертифициран фамилен психотерапевт от „Международната асоциация на фамилните психотерапевти“. Създател е на Semeistvo.bg и председател на „Асоциацията за интензивно семейно консултиране“ - организация, специализирана в работа с индивиди и семейства за последните десет години. Често търсен е по въпроси, свързани със семейните взаимоотношения и отглеждането на децата.

Автор е на книги и материали, посветени на семейството за водещи български медии и е имал възможността да консултира лично над 1000 души. Автор на българския бестселър „30 въпроса от родителството“, отпечатана в тираж от над 10 000 копия.

Михаела Джоргова е дипломиран магистър по психология към Югозападен университет „Неофит Рилски“ и дипломиран логотерапевт-консултант към Българското дружество по логотерапия и екзистенц анализ и Европейската академия по логотерапия и психология. Михаела е координатор на екипа на Международната Седмица на брака в България, лектор и обучител в сферата на комуникацията и взаимоотношенията.