facebook

Събития

1799619-copy_678x410_crop_478b24840a
04.06.2021 18:00
Събития

Семинар „Финансови инструменти за стартиращи предприятия“

Корпус 2, Зала 111

Организатор:
департамент „Икономика“


Лектор:
д-р инж. Дочка Василева - Звено за координация, Фонд на Фондовете


Модератор:
гл.ас.д-р Ралица Димитрова


Участници:
Студенти от МП „Финанси“ и БП „Финанси“Целта на семинара е да представи възможностите, които финансовите инструменти предлагат за финансиране на стартиращи предприятия. Финансовите инструменти  представляват специализирани финансиращи схеми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и национално финансиране от Оперативните програми, както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор.  Те целят по-ефективно използване на публичния ресурс, в сравнение с безвъзмездната финансова помощ, и осигуряват финансова подкрепа на целеви групи крайни получатели за осъществяване на икономически жизнеспособни проекти, като по този начин допринасят за преодоляване на идентифицирани несъвършенствата на пазара, както и за постигане на стратегическите цели и политики на ЕС. Финансовите инструменти за програмен период 2014-2020 г. се управляват от Фонд на Фондовете, чиито функции се изпълняват от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. 

Д-р инж. Дочка Василева имат над 18 г. професионален опит в управление и финансиране на проекти. Тя има придобита квалификация в България, Великобритания, Германия и Ирландия, докторантура по управление на строителни инвестиционни проекти и сертификация по PRINCE2 и PMBOK. Член е на редица професионални организации като FEANI, CIWEM, VDI, PMI. Инж. Василева има професионален опит в голяма консултантска компания във Великобритания, в държавния и частния сектор в България и е била представител на България в Съвета на Европейския съюз в областта на околната среда в Брюксел. От 2018 г. работи  във Фонд мениджър на финансови инструменти в България (т.н. Фонд на Фондовете). Хоноруван преподавател е в УАСГ по управление на проекти, програми, качество и риск, и в Института по публична администрация по финансови инструменти.