facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
03.04.2024 16:20
Събития

Семинар "Характеристики на семейната система при пациенти с хранителни разстройства"

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Когнитивна наука и психология“


Лектор:
Валентина Николова-Иванова


Модератор:
проф. д-р Лилия Гурова


Участници:
Преподаватели, студенти и гости на НБУ


В рамките на семинара ще бъдат разгледани спецификите на разстройствата на хранителното поведение и тяхната връзка със семейната система. Акцент ще бъде поставен върху модела за оценка на семейства на Олсон (Olson Circumplex Family Model) през призмата на три основни измерения: сближаване (кохезия), променливост (гъвкавост) и комуникация. Основната цел е да се осветли как определени характеристики на семейната система могат да бъдат свързани с развитието на хранителни патологии, като по този начин се дава възможност за ранно идентифициране на по-рисковите случаи и се предоставя основа за прогнозиране на развитието на терапевтичния процес.

Валентина Николова работи като експерт в Института по психология на МВР, където се занимава с психологическо консултиране на служителите и техните семейства, с организационни изследвания и с провеждането на обучения и тренинги. Завършила е бакалавърска степен по психология и магистърска степен по клинична и консултативна психология в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи върху докторат на тема „Семейни модели – предиктори за развитие на хранителни разстройства“.