Събития

dsc-0102_678x410_crop_478b24840a
15.06.2018 14:40
Събития

Семинар „Извличане на информация и генериране на метаданни в рамките на система за анализ на нагласите на финансовите новини“

Information retrieval and metadata generation within a system for sentiment analysis of financial news. В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 706

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
Marouane Soula – докторант


Ще бъде представено по-нататъшното разработване на дисертацията, озаглавена „Извличане на настроения, изразени във финансовите новини в Интернет“. Следните точки от работата ще бъдат представени:
• Системната архитектура, актуализирана с нови модули.
• Подходът, алгоритъмът и резултатът, постигнат за откриването на семантичен център на текста при използване на WordNet синоними.
• Функционалните модули на системата, разработени с участието на студенти в рамките на редовните практики (024 и 025).
• Описанието на подхода, предназначен да извлече отношенията, изразени като социална реакция към публикуваните новини.
• Техническите проблеми, които се срещнаха и подходи и предрожения за тяхното преодоляване.

Маруан Сула е докторант в департамент „Информатика“. Неговата дисертация е в областта на обработката на текст за извличането на информация относно изразеното отношение, като включва проблеми, свързани с обработката на естествения език и семантиката.