facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
15.03.2024 18:00
Събития

Семинар „Национална система за киберсигурност на критичната инфраструктура – актуално състояние, рискове, заплахи и насоки за развитие“

Корпус 2, зала 115


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Лектор:
Явор Тодоров – експерт по киберсигурност


Модератор:
ас. д-р Петър Арабаджийски

Участници:
студенти на НБУ


В хода на семинара, студентите ще придобият разбиране за архитектурата и управлението на киберсигурността в контекста на критичната инфраструктура на национално и международно ниво. Ще се разгледат най-съвременните стратегии, мерки и технологии за защита срещу киберзаплахи, включително нормативната рамка, организационни практики и технически решения. Специално внимание ще бъде отделено на анализа и приложението на ключови нормативни документи като Директивата за сигурността на мрежите и информационните системи (NIS2) и Акта за изкуствения интелект (AI Act) и Директива за сигурността на критичната инфраструктура (Европейска програма за защита на критичната инфраструктура - EPCIP) и други.

Участниците ще имат възможността да разгледат реални случаи и да обсъдят с лектора актуални предизвикателства в сферата на киберсигурността. Студентите ще бъдат насърчавани да анализират и предлагат решения на реални проблеми, което ще допринесе за тяхната подготовка като бъдещи специалисти в областта на киберсигурността.

Явор Тодоров придобива ОКС „Бакалавър“, специалност „Комуникационни технологии“ във ВВМУ „.Н. Й. Вапцаров“, последвана от ОКС „Магистър“, специалност „Морски свръзки за ВМС‘. В последствие, Явор Тодоров придобива ОКС „Магистър“, специалност „Стратегически науки“ в Националният военен университет на САЩ и ОКС „Магистър“, специалност „Управление на пристанищата“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. В момента му предстои публична защита на дисертационен труд „Интегриране на подходи за повишаване на киберсигурността на търговски плавателен съд“.

Притежава над 20 години професионален опит във ВМС на Р. България и Държавна агенция „Национална сигурност“, където ръководи екип за анализ на уязвимости в критичната инфраструктура. От юли 2023 г. е съветник по киберсигурност на Министъра на отбраната. Стипендиант на Европейския център за анализ на рисковете за сигурността „Marshall center” и е публикувал в издания на теми свързани с идентифициране на рискове и заплахи в областта на киберсигурността.