Събития

dsc-0100_678x410_crop_478b24840a
19.11.2018 14:40
Събития

Семинар „Online маркетинг – иновативен подход за привличане на туристи от нетрадиционни дестинации“

Корпус 2, 111 аудитория

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р Надя Маринова

Гост-лектори:
гл. ас. д-р Теодора Ризова – преподавател в НБУ
доц. д-р Боян Жеков – експерт онлайн технологии

Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“


По време на семинара ще се обърне задълбочено внимание на новите възможности за управление и развитие на онлайн маркетинговия инструмент за привличане на туристи от нетрадиционни дестинации.
Фокусът ще се постави върху показването на добрите практики при иновациите, с цел да се повиши самочувствието на българския предприемач. Най-новите характеристики на управление на маркетинговата дейност и ползите за съвременните предприемачи.

За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на класическите маркетингови практики, но и да бъдат провокирани да познават и най-вече да имплементират онлайн маркетингови инструменти.