Събития

ad-hoc_678x410_crop_478b24840a
03.12.2018 18:00
Събития

Семинар „Разговори за българската култура ad hoc. Интелектуалци за социализма и постсоциализма“: Незавършеният дебат за изкуството от социализма

Галерия УниАрт

Организатори:
департамент „Изкуствознание и история на културата“
доц. д-р Наталия Христова

Лектор:
проф. Чавдар Попов, д.н.

Водещ:
доц. д-р Наталия Христова

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ, както и гости от СУ, БАН, УАСГ.


Семинарът е част от проекта „Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма“ към Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Целта е чрез разкази на избрани представители на българския интелектуален елит да се обогати представата за културния живот в годините на социализма и постсоциализма.

Проф. Чавдар Попов, д.н. е преподавател по история на изкуството на ХХ век в катедра „Изкуствознание“ в Националната художествена академия в София. Автор е на множество публикации за съвременното българско изкуство, сред които Тоталитарното изкуство. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2004 и Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те – 90-те години на ХХ век. С., „Български художник“, 2009.