Събития

archive-books16_678x410_crop_478b24840a
30.11.2018 11:20
Събития

Семинар „Регресионен анализ – добри практики и особености“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
Слав Ангелов

Темата представя една от добре изучените сфери в регресионния анализ – многомерна линейна регресия. Независимо, че този тип регресионен анализ е добре изследван, в процеса на неговото прилагане възникват множество ситуации, които индуцират нуждата от специфично третиране и са предмет на този семинар.

Основните изследователски интереси на Слав Ангелов са в областта на: регресионния анализ, извличането на знание (data mining), иконометрията.

Допълнителни му изследователски интереси обхващат: алгоритмите, финансовата математика, оценката на риска.