facebook

Събития

1855523-copy_678x410_crop_478b24840a
16.05.2024 11:20
Събития

Семинар „Роля на медиите в съвременните въоръжени конфликти“

Корпус 2, зала 115

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Лектор:
д-р Грегор Клайн

Модератор:
доц. д-р Михаел Димитров

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ и други български университети


Семинарът ще се фокусира върху действията на различни по характер участници (предимно държавни) относно използване на информационното пространство за провеждане на желания от тяхна страна образ на протичащите конфликти. Внимание ще се обърне и на пропагандните действия на ИДИЛ.

Доктор по професионално направление „Национална сигурност“, служител в Института за стратегически изследвания на Университета по военни науки във Варшава. Провеждани изследвания, основно в областта на комуникацията в контекста на сигурността, пропаганда и дезинформация. Научните интереси на лектора се отнасят до международната сигурност, особено в постсъветското пространство и региона на Близкия изток и Северна Африка.