facebook

Събития

1design_678x410_crop_478b24840a 2design_678x410_crop_478b24840a 3design_678x410_crop_478b24840a
01.06.2021 14:40
Събития

Семинар „Ролята на невербалната комуникация при общуване с инвеститори“

Онлайн в платформа Moodle в курс „INTB016 Компютърно двуизмерно проектиране Illustrator“


Организатор:
департамент „Дизайн“


Лектор:
д-р Десислава Каменова


Дискутант:
д-р Румен Кожухаров


Участници:
студенти от департамент „Дизайн“


Събитието е интересно с получаването на знания свързани с комуникацията между дизайнер и инвеститор, които не се покриват в учебния процес.

Д-р Десислава Каменова има непрекъсната 20-годишна практика като адвокат, пише къси разкази, има няколко международни специализации и защитена дисертация в областта на невербалната комуникация. Автор е на един от първите учебници по медиация „Медиация и невербална комуникация“, публикувана през месец април 2021 година, ИК „Труд“ и на сборник с къси разкази „Лукиана“, ИК „Труд“. Научните й интереси са свързани с това, как невербалната комуникация влияе на съдебните и извънсъдебните процедури за решаване на спорове. Дълбоко вярва, че ученето е път към себе си, другите и света.