facebook

Събития

pexels-nitin-arya-1029141_678x410_crop_478b24840a
15.12.2020 15:00
Събития

Семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“

Четенето с разбиране – модели и изводи за обучението

Онлайн

Организатори:
гл. ас. д-р Владимир Димитров, зам.-ректор по учебната дейност,
проф. Мони Алмалех, д.н.

Лектор:
доц. д-р Елена Савова


Дискутанти:
гл. ас. д-р Владимир Димитров,
проф. Мони Алмалех, д.н.

Участници:
преподаватели от различни департаменти дискутират аспекти на проблема „четене с разбиране“

Втората сбирка на семинара „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“ има идея да продължи дискусията върху темите „Четене с разбиране“, „Връзката между езикови и други когнитивни процеси“, „Когнитивно развитие“, „Активни методи на обучение“, „Когнитивна психология и социално познание“, „Електронно обучение и нови приоритети“.

Доц. д-р Елена Савова е преподавател от департамент „Чужди езици и култури“. Основните й изследователски интереси са по методика на обучението по чужд език чрез художествени текстове и теории за разбирането на текста. Доц. Савова има изследвания в областта на херменевтика на междукултурното общуване, преподаването на немски език като чужд, немскоезична литература и др.