Събития

vilma_678x410_crop_478b24840a
12.11.2018 14:30
Събития

Семинар „Влияние на високоенергийно смилане върху топлинните ефекти и реакционния механизъм при термичното разлагане на природен апатит“

В рамките на TERRA nostra

Корпус 1, С1/17

Организатор:
департамент „Природни науки“
Лаборатория по химия - МФ
Лаборатория по гемология - БФ

Водещи:
доц. д-р Вилма Петкова Стоянова
доц. д-р Биляна Костова

Участници:
студенти, преподаватели, заинтересовани

Семинарът е част от изпълнение на проект „Участие на щатни преподаватели и студенти от департамент „Природни науки“ в 12-ия Европейски конгрес по термичен анализ и калориметрия за представяне на експериментални резултати за устойчивото използване на природните ресурси и опазването на околната среда (26-31 август 2018 г., Брашов, Румъния)“ към Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ №1344/18.05.2018 г.

Темата на презентацията е свързана с представяне на научни резултати, представени пред международната научна общност в чужбина чрез участието в конгреса.