Събития

business-school_678x410_crop_478b24840a
28.06.2019 09:30
Събития

Софийско бизнес училище 2019

28-30 юни 2019 г.

28 юни - Корпус 1, Зала 20
29 юни - Галерия УниАрт
30 юни - Галерия УниАрт

Организатори:
Нов български университет
Реформ Юнион Клуб

Лектори:
Гордън Кер
Едуард Фармър
Андреана Атанасова
д-р Жанет Захариева
Доц. Велизар Шаламанов
Доц. Тодор Ялъмов
Д-р Тодор Галев
Алекс Алексиев
Илиян Василев
Росен Плевнелиев

Съвременният свят е изпълнен със ситуации, които изискват поемането на рискове, като те имат различни измерения и възникват на различни нива. Ние сме изправяме пред тях ежедневно и нашите решения пряко засягат спестяването или инвестирането на личните финанси. От друга страна финансовата криза е само една прогноза за общата тенденция, която разкрива нарастващата нестабилност на световната икономика. Трудното преминаване през кризата на национално и световно ниво показа, че въпреки необходимостта от нови политически и държавни мерки, проблемите могат да бъдат решени най-вече чрез усилията на всеки човек, гражданин и корпоративен лидер. Освен значителните усилия, настоящата криза изисква новаторско планиране и проекти, както и мислене отвъд конвенционалното. Новите идеи трябва да излязат на преден план, произхождайки от дискусията между науката и бизнеса, между студентите и корпоративните лидери, между хората, тепърва започващи кариерното си развитие, и тези, стоящи на върха.

Целта на Софийското бизнес училище е да предложи систематичен цикъл от лекции, изнесени от изтъкнати професори и корпоративни лидери. Дискутираните теми ще разгледат различните финансови и икономически рискове, техния анализ и ефективно управление.

 

Темите на лекциите ще се представят чрез групови дискусии и казуси, като основните теми са:

  •     глобални геостратегически рискове и предизвикателства

 

  •     актуални въпроси на европейската, американската, китайската и руската икономика

 

  •     Азия и глобалният растеж

 

  •     тенденции в съвременната парична политика и същността на глобалната парична система, включително ролята на централната банка и правителството

 

  •     международна парична и финансова структура

 

  •     развитие и реформа на регулирането на банковия сектор и финансовите пазари

 

  •     дългова криза в Европа, нейната динамика и реалистични сценарии за развитието на Европейския съюз и еврозоната

 

  •     двигатели и ограничения на икономическия растеж

 

  •     управление на публичния дълг

 

  •     технологични пробиви и тяхното въздействие върху икономическата парадигма


Всяка една от представените теми най-общо представлява фокусна точка във взаимодействието между преподаватели и участници, между академичните среди и корпоративните лидери.

Уникалната черта на програмата на Софийското бизнес училище е възможността за комуникация между учениците и представителите на бизнеса. Така се улеснява създаването на ефективна обратна връзка между академичните и бизнес средите. Корпоративни лидери са поканени да се присъединят към форума и да споделят личен опит по отношение на изключителни предприемачески постижения. В дългосрочен план са важни знанията и професионалните мрежи, които успешно се изграждат в рамките на Sofia Business School.

Програма


Желаещите да участват във форума трябва да притежават икономическо образование и да владеят отлично английски език. Крайният срок за кандидатстване е 25 юни. Работният език е английски. Поради ограничения брой места с предимство ще се ползват кандидатите, първи подали своите документи. Участниците получават сертификат за завършен цикъл от мастър класове и покана да се присъединят към академичен или бизнес проект, разработван от лекторите.
 
Таксата участие Софийското бизнес училище е 200 евро.