Събития

dsc0028_678x410_crop_478b24840a
26.11.2018 18:30
Събития

Спектакъл „чайка, чайки... Чайката“ по комедията на А.П.Чехов

Премиера

Университетски театър

Организатор:
Университетски театър

Режисьори: 
доц. д-р Възкресия Вихърова, 
гл. ас. д-р Ася Иванова

Сценография:
доц. Елена Иванова,
ас. Христина Дякова

Участници:
дипломанти от БП „Театър“

ЧАЙКА, ЧАЙКИ… ЧАЙКАТА!“

По пиесата на А.П. Чехов „Чайка“

В книгата си „Театърът на бунта“ Робърт Брустийн се опитва да докаже, че модерната драма, независимо от стиловите си, особености е в същността си бунтарска.

Авторът разглежда творчеството на осем от класиците на модерния театър, в това число и А.П. Чехов, и доказва в бунтарския му дух.

Бунтът според Брустийн е енергията, задвижваща модерния театър.

Книгата е написана през 1964 и не може да бъде пълноценно разбрана без бунтарския дух на 60-те. И все пак светът оттогава до днес се е променил твърде много, от онзи дух почти нищо не е останало. Някак опитомен бе и бунтът в изкуството. Големите идеи отстъпиха място на шоуто и техническата сръчност.
Може би подвластни на тази тенденция и ние предлагаме посвоему интересно зрелище като „Обливането на Чеховите герои с вода на сцената“.

Но дали не е по-важно да ги оставим да говорят?

А може би онова, което могат да ни кажат някогашните бунтари, днес не е в състояние да стресне никого?
Дали бунтарството им отдавна не е част от всеобщия ни (постмодерен) конформизъм, погълнато, асимилирано от него?

И ако е така, то какво наистина ни остава освен просто да „Облеем Чехов с вода на сцената“.

Въпрос на бунтарство!

Защото Бунтарство срещу Бунтарството също е бунт!

Един текст на Робърт Брустийн/1964 г/, преработен в статия за в. Капитал/2002г/ И прочетен на сцената на УТ на НБУ от доц. д-р В.Вихърова и гл, ас, д-р А.Иванова през месец ноември 2018 г.