Събития

nie-geracite_678x410_crop_478b24840a
14.11.2018 19:00
Събития

Спектакъл „Ние Гераците“

СУ „Св. Климент Охридски“, театрална зала Алма Алтер

Организатор:
Университетски театър

Режисура:
Снежина Петрова

Участници:
студенти дипломанти от БП „Театър“Историята на българското семейство, на неговия генезис и разпад в началото на 20век, когато Елин Пелин пише повестта си, е темата и нашия театрален проект. Архетипните теми в повестта за динамиката на отношенията в семейната общност, за семейната митология, свързана с идеята за „скритото имане“ са актуални и днес и е сериозно професионално предизвикателство да се изгради адекватен театрален език, който преобръща клишетата в мисленето ни за Елин Пелин.

Повестта на Елин Пелин разработва темата за родовото престъпление и е универсална матрица, в която могат да се впишат лични истории, истории, ритуали, практики и традиции на различни общности и групи.
Практиката на Образователния театър е иновативна за България и в нейното поле се вписват различни форми на Форум театър, Плей-бек театър и др.

Спектакълът има за цел да постави като тема на дискусия конкретно литературно произведение от учебната програма в средното образование и да изпълни две задачи – да улесни и обогати разбирането на литературната творба от ученици и зрители със средствата на театралната интерпретация и да включи и повиши познанията им за културните и духовни традиции на региона, от който произхождат и които могат да станат част от театралната интерпретация. Така учениците получават литературно, личностно и социокултурно познание, усвоено през „преживяването“. Така театърът се явява практически инструмент за въздействие, лаборатория, в която участниците съумяват да идентифицират нова гледна точка за събитието. Не на последно място, връщането назад към родова ни памет чрез изкуството провокира интереса на зрителите към търсене на лична идентичност и произход; отключва чувство на принадлежност към единна общност, език и вяра.