Събития

img-0032_678x410_crop_478b24840a
28.06.2019 10:30
Събития

Спектакъл „Предложение“ от А.П. Чехов

Открит урок в НГДЕК „Свети Константин Кирил Философ“ – игрови метод на преподаване в 9,10,11клас на студенти от четвърти курс

НГДЕК „Свети Константин Кирил Философ“ – актова зала

Организатор:
департамент „Театър“

Водещ:
гл. ас. д-р Антоанета Петрова

Участници:
студенти от курс Автобиографичен пърформанс

Представяне на работата на студентите от курс OOKYI004 „Аз като роля. Театрални игри за не актьори“ БП „Театър“ през пролетния семестър на 2018/19г. с преподавател гл. ас. д-р Антоанета Петрова.

Гл. ас. д-р Антоанета Петрова е завършила първия випуск на НБУ - департамент „Театър“.  Гл. ас. д-р Антоанета Петрова има дългогодишен опит като преподавател в департамент „Театър“ в НБУ. Участва като педагог и актриса в много от представленията на УТ на НБУ.