Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
16.06.2018 10:30
Събития

Средношколски конкурс по превод на английски, испански, немски, италиански и френски език

Корпус 2, зали 304 и 305

Организатор:
департамент „Чужди езици и култури“

Участници:
преподаватели от департамент „Чужди езици и култури“ и студенти от програмите на департамента

Предвижда се да вземат участие ученици от гимназии с изучаване на английски, испански, немски, италиански и френски език. Конкурсът ще се проведе в Нов българcки университет и ще се състои в превод на кратки текстове на актуална тематика от и на български и чужд език (английски, френски, немски, испански или италиански). Текстовете ще бъдат съобразени с изучавания материал в училище и с интересите на възрастта им. Учениците ще се състезават в една обща възрастова група, като целта е да привлечем ученици от X и XI клас
В резултат на провеждането на конкурса се очаква департамент „Чужди езици и култури“ да затвърди и създаде нови контакти с езиковите гимназии и гимназии с разширено изучаване на чужд език, откъдето да привлича студенти за програмите си. Също така, на настоящите студенти се предлага форма на обучение, пряко свързана с бъдещата им професионална дейност – чрез включването им в организирането и провеждането на конкурса. Осигуряват се и по-големи възможности за гимназиален стаж на студенти към програмите на департамента