Събития

bg-lev_678x410_crop_478b24840a
27.05.2019 11:00
Събития

Студентски семинар „Историята на българския лев и Българската народна банка“

Българска народна банка, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ №1

Организатори:
Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение
департамент „Икономика“


Лектор:
Инес Славинска-Лазарова, Българска народна банка


Модератор:
гл. ас. д-р Ирена Николова

Участници:
Студенти от бакалавърските програми по финанси и по счетоводство и контролинг в редовна и в дистанционна форма на обучение

Студентите от бакалавърските програми по финанси и по счетоводство и контролинг в редовна и в дистанционна форма на обучение ще имат възможност по време на семинара да се запознаят и да дискутират върху историята на парите по българските земи и въвеждането на българския лев като официално платежно средство. Наред с това ще се дискутират отделните емисии от левове от Освобождението до днес.

Българската народна банка има изключителното право да пуска в обращение банкноти и монети. Те са законно платежно средство и задължително се приемат за плащания в пълната им номинална стойност без ограничения. Българската народна банка осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети, както и опазването и съхраняването на непуснати в обращение банкноти и монети и опазването и унищожаването на изтеглени от обращение парични средства.

За повече информация: www.bnb.bg и http://www.bnb.bg/NotesAndCoins/index.htm

Изображение: Уикипедия