Събития

prirodni-nauki_678x410_crop_478b24840a
16.06.2018 10:00
Събития

Теренно изследване „Искърски пролом – геология, опасности и възможности за алтернативен туризъм“

В рамките на Mobile School

Района на Искърския пролом по маршрут: София – Владо Тричков – Реброво/гара Томпсън – Церово –гара Лакатник – Манастир „Седемте престола“ – Черепишки манастир „Успение Богородично“ – Лютиброд – София

Организатори:
департамент „Природни науки”
Лаборатория по гемология - БФ
Лаборатория по природни бедствия и рискове - БФ

Водещи:
доц. д-р Биляна Костова
доц. д-р Ралица Берберова

В теренното изследване ще вземат участие студенти от БП „Екология и опазване на околната среда“ РО и ДО и МП „Международен алернативен туризъм“ 


Теренното изследване е част от практически занятия на студентите от програмите към департамента.


Част „Геология“
Описаният маршрут позволява да бъдат наблюдавани обекти, които показват геоложката еволюция на района на Искърския пролом в участъка „Нови Искър-Лютиброд“ от преди около 400 млн. г. до преди около 250 млн. г. – само за един ден се наблюдава геоложката история за период 150 млн. г. Ще бъдат наблюдавани седиментни, метаморфни и магмени скали, както и фосили.

Част „Екстремен и спелеотуризъм“
Описаният маршрут обхваща обекти за екстремен и спелеотуризъм, които са обект на практическото занятие.

Част „Екскурзоводство“
Описаният маршрут обхваща геоложки феномени (пещери) и културни обекти, подходящи за алтернативен туризъм. Студентите от практиката по екскурзоводство ще подготвят екскурзоводски беседи за обект, посочен предварително от преподавателя и ще ги представят пред студентите от бакалавърската програма.


Занятията ще бъдат технически осигурени от лабораториите към департамента.


Mobile School се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Учебни програми” на ФДЕПО в НБУ.
С предварително записване.