Събития

img-0047_678x410_crop_478b24840a
03.08.2019 09:00
Събития

Трета транснационална среща по проект „Развитие на онлайн обучителна среда за електронно здравеопазване“

„Development Of Online Learning Environment for e-Health“ № 2017-1-BG01-KA203-036310, финансиран от програма „Еразъм+“ по договор с Центъра за развитие на човешките ресурси - 03-04.08.2019 г.

Зала 20, Корпус 1

Организатор:
Департамент „Здравеопазване и социална работа“

Водещ:
доц. д-р Маргарита Станкова

Партньори от:
Университет по медицина и фармация, Тимишоара, Румъния; Университет Констанц, Германия, Норвежки университет за наука и технологии; First Moscow State Medical University I. M. Sechenov, преподаватели от департамент „Информатика“ и департамент „Телекомуникации“

Участниците в срещата ще обсъждат работата по реализиране на интелектуалените продукти, заложени в проекта.