facebook

Събития

anna-yaneva_678x410_crop_478b24840a
07.07.2015 13:00
Събития

Заключително заседание на научно жури по конкурс за доцент

Корпус 1, зала 217

Организатор:
департамент „Изящни изкуства“

Област на висше образование:
8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (живопис)

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Анна Тодорова Янева

Научно жури в състав:

Председател:
доц. Михаил Стоянов Чомаков – 8.2. Изобразително изкуство (живопис), НБУ;

Членове:
1. доц. Елена Георгиева Иванова – 8.2. Изобразително изкуство (сценичен дизайн), НБУ;
2. доц. Елена Георгиева Тодорова – 8.2. Изобразително изкуство (мода и аксесоари), НБУ;
3. доц. д-р Емилия Кирилова Панайотова – 8.2. Изобразително изкуство (текстилен дизайн и мода), НБУ;
4. проф. Аксиния Добрева Джурова, д.н. – 8.1. Теория на изкуствата, БАН;
5. проф. Станислав Минков Памукчиев – 8.2. Изобразително изкуство, НХА;
6. pроф. Чавдар Иванов Попов, д.н. – 8.1. Теория на изкуствата, НХА.