facebook

Новини

img-20240109-141127398-hdr_678x410_crop_478b24840a
07.02.2024 11:23
Новини

Департамент „Чужди езици и култури“ започна Новата година с нова инициатива

На 09.01.2024г се проведе първата среща на Студентския филологически форум на тема „Минимални двойки и поезия“. В своето изказване доц. д.ф.н. Морис Фадел, ръководител на департамент „Нова българистика“, направи паралел между образци на български поетични творби от различни периоди от гледна точка на ролята на фонетиката в тях. Преподаватели от департамент „Чужди езици и култури“ илюстрираха как фонетичните особености на различните езици пораждат смисъл отвъд конкретно казаното.

 

 

Студентите имаха възможност да покажат творческите си заложби, като използваха минималните двойки, за да създадат собствена поетична творба на изучавания от тях език. Най-вълнуващата част беше предизвикателството да се превърнат в преводачи, като осмислят ролята на звуковите внушения и правилното им предаване на родния език.

 

 

 

Очакваме Ви за нови филологически предизвикателства през месец март 2024 г.