Новини

vg01-2_678x410_crop_478b24840a vg01-1_678x410_crop_478b24840a
14.05.2019 14:14
Новини

Доц. д-р Васил Гарнизов беше удостоен със степента кавалер на Ордена на академичните палми на Р Франция

Посланикът на Франция в България Н.Пр. Ерик Льобедел удостои доц. д-р Васил Гарнизов, доцент по антропология и политология в Нов български университет, със степента кавалер на Ордена на академичните палми.

Орденът „Академични палми“ е трети по ранг във Франция след Ордена на Почетния легион и Националния орден за заслуги. Отличието има три степени: рицар, офицер, командор.

Носителите му членуват в създадената през 1962 г. Асоциация на членовете на Ордена на Академичните палми (АМОРА). Тази институция е под почетния патронаж на президента на Република Франция, на министъра на образованието и на Великия канцлер на Почетния легион. Тя има над 30 000 члена, сред които и много чужденци от 75 страни. Носители на ордена „Академични палми“ са и стотина българи.

Доц. д-р Васил Гарнизов е един от авторите на концепцията за Нов български университет, секретар на Дружеството за нов български университет, един от основателите на НБУ, инициатор за създаването на департамент „Антропология“ и преподавател в департамента от неговото основаване. Завършва СУ „Климент Охридски“ с магистратура по българска филология през 1983 г. Защитил е докторска степен през 1995 г. в Института за фолклор, БАН с дисертация на тема „Смърт и погребение у българите“. Занимава се с темата „Фотография и антропология“, както и с приложните аспекти на антропологията – местно развитие, регионално развитие, градско развитие, политическа култура, икономическа култура и здравна култура – включително миграция и здраве.

Член е на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ.

В периода 1999–2001 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Р България. Бил е парламентарен експерт по местно самоуправление, регионално развитие и благоустройство, както и генерален директор на Националния център по териториално развитие и жилищна политика. Работил е в секция „Теория на фолклоре“ при Института за фолклор Член е на Международната асоциация по прагматика в Амстердам, Асоциацията на европеистите в Брюксел, Управителния комитет по местни и регионални власти на Съвета на Европа, Междуведомствения национален съвет по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет, Програмния съвет на Българската национална телевизия.

Като доцент по антропология в Нов български университет води бакалавърски, магистърски и докторантски курсове в програми на департаментите „Антропология“, „Политически науки“, „Кино, реклама и шоубизнес“ и др.

Изследователските му интереси обхващат по-широко политическа антропология, антропология на околната среда, антропология на Черноморието, визуална антропология.

Има професионални интереси и опит също в областта на регионално и местно развитие, регионална политика, градско развитие, структурни фондове на ЕС, Оперативна програма „Регионално развитие“. Отличен фотограф е, автор и участник в редица фотографски изложби.

Правил е теренни проучвания в различни части на България, Турция, Гърция, Украйна и др.

Владее френски, английски и руски език.
Член е на Европейската асоциация на социалните антрополози.
Има над 100 публикации в областта на фолклора, етнологията, социалната антропология и многобройни участия в радио- и телевизионни предавания на образователни, културни, социални и политически теми. Реализирал е консултантска дейност по програми на ФАР, ЮНДП, Бритиш Ноу-хау фонд, Съвета на Европа, Европейския съюз и др.

Орденът на академичните палми е държавно отличие на Франция, учредено през 1955 г.

То води началото си от почетен знак, създаден с декрет на Наполеон от 1808 г. Първоначално с него се награждават само университетски преподаватели и служители. По-късно с ордена се награждават и личности с непедагогически професии, които имат заслуги към образователната система, културата и френския език.

Снимки: Посолство на Франция в България