Новини

architect-sofia_678x410_crop_478b24840a dsc-0059_678x410_crop_478b24840a dsc-0006_678x410_crop_478b24840a dsc-0021_678x410_crop_478b24840a dsc-0042_678x410_crop_478b24840a dsc-0081_678x410_crop_478b24840a
20.01.2017 14:19
Новини

Главният архитект на София - арх. Здравко Здравков - бе гост на Нов български университет

„София – град на хората, не на автомобилите“

На 18. януари 2017 г. от 17:30 ч. Галерия УниАрт посрещна главния архитект на София – арх. Здравко Здравков, който изнесе публична лекция на тема „София - град на хората, а не на автомобилите“. Модератор на събитието бе проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров - Почетен професор на НБУ и преподавател от департамент „Архитектура“. Той не скри задоволството си от първото гостуване на арх. Здравков в Нов български университет и приветства многобройните присъстващи да се запознаят с иновативната идея за промяна на архитектурния облик на столицата, която той представи. 

По време на въвеждащата си реч проф. Пеньо Столаров акцентира върху досегашното планиране на София като град, чийто приоритет са автомобилите, но и върху сремежа за промяна, който вече е започнал и чийто основен инициатор е новият главен архитект на София. Той сподели радостта си от оганизирането и реализирането на проекти, засягащи актуални обществено значими архитектурни проблематики, които студентите в Нов български университет усилено разработват под формата на дипломни работи. Проф. Столаров заяви готовност за задълбочаване на диалога между Столична община и Нов български университет с цел реализиране на иновативни идеи в полза на обществото чрез усилена съвместна дейност. 

Лекторът на събитието - арх. Здравко Здравков, е роден в гр. Плевен през 1972 г. Завършил е специалност „Архитектура“ в Университета за архитектура, градоустройство и геодезия (УАСГ) през 1997 г. Административният му опит започва в община Плевен през 1998 г., където работи като главен специалист в сектор „Градоустройство“. Едно от най-значимите му постижения до момента е наградата „Сграда на годината“, която му бе връчена през 2011 г. за автомобилния завод на „Литекс моторс“ в Ловеч, отличен в категория „Производствени и логистични сгради“.

Многообразната дейност на арх. Здравко Здравков включва проектирането и реализирането на завод за автомобили, стадион, цехове, жп гари, бензиностанции, жилищни сгради, къщи, ресторанти и е основа на богатия му опит, който той активн прилага в ежедневната си професионална дейност.

В своята лекция арх. Здравков представи виждания си за това, как трябва да бъде устроена една европейска столица и запозна присъстващите с приоритетите си по темата за мобилността на гр. София. Основа на изказването му бяха усилията, насочени към въвеждане на дълготрайно и устойчиво велосипедно и пешеходно придвижване в българската столица. Освен това бяха засегнати темите за енергийната ефективност на новото строителство. Акцент в лекцията бяха и последните изменения в Закона за устройството и застрояването в Столична община.

Представената от арх. Здравков концепция за развитие на София съдържаше детайлни елементи от процеса по промяна. Основен елемент от нея е стремежът към смяна на модела – от град на автомобилите София да се превърне в град на хората и да се върне към изначалната си функция. Главният архитект разказа за научните трудове, от които черпи вдъхновението си, докато припомняше на присъстващите исторически факти от архитектурното разрастване на столицата. Той подкрепи тезата си и с анализ на демографска прогноза, която показва, че „в момента сме на първо място в Европа по брой автомобили на глава на населението“. Арх. Здравков акцентира също върху методите, които трябва да бъдат последователно прилагани, за да се постигне представената от него визия за развитие, като се спря и на предимствата, които велосипедното движение предлага.

Основа на лекцията бе тезата за смяна на приоритетите, които да отговарят на изискванията на обществото. Като следствие на тази промяна „градът ще се върне в услуга на хората“. Главният архитект заяви, че в момента се работи по система за стандартизиране, чието приложение ще улесни предвижданите промени в средата.

Заключителен елемент на публичната лекция бе дискусията, по време на която бяха анализирани представените от арх. Здравко Здравков данни и предложения.

 

 

Мненията си относно проведената публична лекция споделиха Михаил Михайлов и Мария Хинкова, студенти от МП „Архитектура“:

 

„Като кандидат-архитекти и студенти в Нов български университет, лекцията, изнесена от арх. Здравко Здравков, успя да отговори на интереса ни към проблемите на столицата и да провокира съответна реакция у нас.

Ясно изложената позиция на главния архитект за необходимост от промяна на приоритетите, определящи градската среда, както и изразената готовоност за сътрудничество от страна на преподавателите ни по време на дискусията, ни вдъхновиха да пожелаем възможност за активна роля в градоустройствените процеси.

На мнение сме, че такава роля би могла да се потърси в рамките на уъркшоп занятия, водени както от главния архитект, така и от други утвърдени специалисти в архитектурната професия. Темите на разработка би следвало да бъдат свързани с обновяването, реконструкцията и адаптацията на архитектурно-градоустройствените структури и обществените пространства в град София.

Целта е да се подсигури среда за обмен на идеи и подходящ климат за търсене на устойчиви решения в колектив с главния архитект, водещите архитектурни бюра и бъдещите кадри в професията – студентите. За да стане София град на хората, а не на автомобилите, промяната логично следва да бъде подета именно от тези групи хора.

Нещо повече, академичната среда на университета е гаранция, че всички проекти и проучвания, изготвени в обхвата на подобен уъркшоп, ще бъдат вследствие на точните напътствия, умения и знания на преподавателите в Нов български университет.

Основна част от образованието ни се състои в това, да се научим да разпознаваме точните проблеми и да усвоим богат набор от инструмети, с които да търсим тяхното решение. В тази връзка възможността на студентите и предподавателите им да работят по актуалните предизвикателства пред столицата, както и запознаването на кандидат-архитектите с отговорността, която носят пред обществото, би поставило възможно най-стабилната основа за промяната, която всички желаем.“ 

 

Текст: отдел Информационна дейност

Снимки: Уебстудио