Новини

ulasirane-mesec-may_678x410_crop_478b24840a
17.05.2018 11:30
Новини

Класиране - м. май 2018 г.

записване в периода 17-25 май

Класирането за м. май на Нов български университет е обявено. Новоприетите студенти могат да се запишат в периода 17-25 май на място в НБУ (Студентски център) и в локалните центрове Пловдив, Варна и Видин.

 

Списъкът на приетите студенти се публикува в www.nbu.bg (e-кандидат-студент)

 

Новоприетите студенти на НБУ имат възможност да кандидатстват за академични и социални стипендии, отпускани от Настоятелството на Нов български университет. Академичните стипендии се отпускат на студенти със среден успех от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити над 5.50 и резултат от ТОП над 75 точки. Документите се предават служебно от отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“ на Комисията по стипендии. В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. септември. За четвърта поредна година фондация „Контакти без ограничения“ отпуска пълни стипендии за студенти, избрали да се обучават в програми в областта на хуманитарните науки – „Антропология“, „Българистика“, „Египтология“, „Изкуствознание и артмениджмънт“, „История и археология“, „Класически езици, антична култура и литература“, „Философия“. 

 

Пълна информация за стипендиите за новоприети студенти има в сайта на НБУ.

 

Кандидати, които не са успели да влязат, могат да се явят на ТОП, за да подобрят своя резултат и да участват в следващите класирания през м. юли и м. август.